Stare książki

W książkach zapisane są dzieje świata, jego historia, kultura, wynalazki. Wszystko, co stanowi o tym, w jakiej rzeczywistości przyszło nam dziś żyć. Od wieków książki były pieczołowicie przechowywane i chronione przed zniszczeniem. Budowano biblioteki, gdzie gromadzono całą dostępną wiedzę. Podobnie jest dziś. W muzeach możemy podziwiać starodruki, zabytki piśmiennictwa z początków naszej epoki. Również prywatni kolekcjonerzy mają w swoich zbiorach najbardziej znane dzieła ludzkości.

To wszystko świadczy o naszej kulturze, podkreśla, że jesteśmy „karłami na ramionach olbrzymów”, którzy bazują na osiągnięciach minionych pokoleń.

Stąd tak wielki szacunek, jaki okazujemy wiedzy zgromadzonej przez wieki, zawartej właśnie w książkach. To swoiste pomniki, jakie człowiek sam sobie wystawił. Często pojawia się pragnienie posiadania tej cząstki historii, tej małej cegiełki, która legła u podstaw naszej cywilizacji. Stąd tak wielu poszukiwaczy starodruków, książek, które w jakiś sposób wpłynęły na dzieje świata. Przeszukują oni antykwariaty i sklepy ze starociami w poszukiwaniu cennych egzemplarzy. Na aukcjach nierzadko pojawiają się oferty sprzedaży książek, które odegrały niebagatelną rolę w historii. Takie oferty pochodzą od prywatnych kolekcjonerów, pasjonatów, albo po prostu wyrafinowanych graczy, którzy wiedzą, w co inwestować, aby dobrze zarobić, a inwestycja w antyki zawsze się opłaca. W tym miejscu warto zadać sobie pytanie: czy takie zabytki powinny być w prywatnych rękach? Czy może raczej powinny znaleźć się w muzeum, by każdy, kto tylko ma ochotę, mógł je podziwiać? Z drugiej strony prywatny kolekcjoner nie będzie szczędził pieniędzy i zaangażowania, by zadbać o przedmiot, którego zdobycie wymagało wiele trudu. Czy jednak nie jest egoizmem zatrzymywanie go jedynie dla siebie?